• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Branding miast i regionów

Details
Code ZS-USZ-BMiR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

“Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – mówi stare przysłowie. Wiedza i umiejętności z zakresu
kształtowania wizerunku to “branding” – czyli specjalistyczna technika kształtowania marki w świadomości wszystkich zainteresowanych.
Firmy działają tak od lat – miasta i regiony w Polsce dopiero od niedawna. Na naszym kierunku
wiemy jak przygotować, zrealizować, prowadzić działania promocyjne i wizerunkowe
miast i regionów. Studiując na naszym kierunku zyskasz specjalistyczną, pogłębioną wiedzę
oraz umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Nauczysz się:

 • • zasad i mechanizmów funkcjonowania instytucji społecznych i gospodarczych, związanych z organizacją i zarządzaniem w zakresie budowania i pozycjonowania marek lokalnych i regionalnych lub kształtowania wizerunku oraz promocji miast i regionów,
  • zaawansowanych narzędzi i form komunikacji miast i regionów z otoczeniem rynkowym,
  w tym nowoczesnych metod wsparcia menadżerskiego wykorzystywanych w procesach brandingu jednostek terytorialnych,
  • zasad prawidłowego planowania i realizowania przedsięwzięć i kampanii brandingowych,
  wizerunkowych i promocyjnych oraz mechanizmy organizacji adekwatnego wsparcia finansowego i informacyjnego,
  • uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych różnych rodzajów działalności zawodowej w sferze brandingu miast i regionów.

 

Przykładowe przedmioty:

Marketing strategiczny miast i regionów, decyzje menadżerskie w miastach i regionach, potencjał rozwojowy miast i regionów, fundraising i zarządzanie projektami miejskimi i regionalnymi, design i architektura marki miast i regionów, kreowanie wizerunku miast i regionów, promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych, metody i techniki regionalnych badan społecznych.

KARIERA I PRACA 
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

• urzędach administracji państwowej i samorządowej,
• jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania i wdrażania rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
• agencjach reklamowych,
• firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie promocji i brandingu,
• organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu,
• strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

 • menadżer brandingu miast i regionów,
 • menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Program nauczania na kierunku branding miast i regionów umożliwia zdobycie zarówno wiedzy, jak i umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla pełnienia kierowniczych stanowisk we wszystkich obszarach systemów komunikacji z otoczeniem miast i regionów, zwłaszcza w zakresie tworzenia zróżnicowanych, użytecznych strategii komunikacyjnych nowoczesnego miasta i regionu, z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji. Studia na kierunku branding miast i regionów to nie tylko źródło pozyskania fachowej (specjalistycznej) wiedzy, ale również sposób na jej praktyczne wykorzystanie czyli, innymi słowy, inteligentne uczenie się.