• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Archeologia

Details
Code ZS-USZ-ARCH_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Area/discipline Archeology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.


Zapraszamy!

 

 

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Słowianie nadbałtyccy, Normanowie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, archeologia
Europy Północnej w dobie Hanzy, laboratorium archeologiczne – kartografia i dane przestrzenne
w archeologii, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Unii Europejskiej.

 

Nasi absolwenci pracują m.in.:
• w muzeach i skansenach,
• na uczelniach wyższych,
• w prywatnych firmach ar cheologicznych,
• w wojewódzkich urzędach ochr ony zabytków,
• w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Archeologia, mogą kontynuować kształcenie na: III stopniu studiów archeologicznych, studiach podyplomowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, innych kierunkach studiów związanych z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego, historią sztuki, naukami społecznymi, naukami geograficznymi.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z kierunków: archeologia, historia, etnologia, etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, turystyka, kulturoznawstwo.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia archeologii. Jeżeli przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z innych kierunków.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Student archeologii każdego roku studiów bierze udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie.