• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Animacja kultury

Details
Code ZS-USZ-AK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.


Zapraszamy!

 

 

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.
W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych (bezpośrednich i online). Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem e-learningu, a tygodniowy plan dostosowany będzie do sytuacji osób pracujących.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Nauczysz się:
• planować i realizować wydarzenia kulturalne różnego typu,
• zarządzać instytucjami kultury,
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Przykładowe przedmioty:
Warsztaty sztuk performatywnych, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, metodyka pracy menedżera artystycznego, warsztaty sztuk wizualnych, laboratorium kultury, elementy prawa autorskiego, zarządzanie projektem.

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach gminy, agencjach
artystycznych itd.,
• instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, firmach prywatnych zatrudniających animatorów i menedżerów kultury,
• mediach,
• samorządach lokalnych,
• ośrodkach i firmach turystycznych i rekreacyjnych, centrach sportowych i rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach pomocy społecznej.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku animacja kultury mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje:

Studia uniwersyteckie na kierunku Animacja kultury II stopnia realizowane są w Polsce tylko w dwóch ośrodkach akademickich. Osoby zatrudnione w sferze działalności kulturalnej mogą uzyskać zwolnienie z realizacji części przedmiotów zawodowych na podstawie potwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o posiadane i przedłożone dokumenty o pracy zawodowej w sferze działalności kulturalnej.