• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ukrainian Studies with English Language

Details
Code WA-UW-S2-URA
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ukrainian Studies with English Language
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 2 years
Recruitment committee address Marzena Grzybowska m.jaloza@uw.edu.pl
WWW address http://www.ukraina.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Angielski

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego. Zakres tematów: bieżące sprawy współczesnego życia kulturalnego i politycznego, zainteresowania i plany kandydata

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 20 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 21 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 22, 25.09.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
II termin: 26-27.09.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
III termin: 28-29.09.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 9