• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] International Relations

Details
Code WA-UW-S2-SM
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies International Relations
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address pełen cykl kształcenia Linda Masalska linda.masalska@uw.edu.pl
WWW address https://wnpism.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2023 12:00 – 19.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

1. Międzynarodowe stosunki polityczne

• System Narodów Zjednoczonych

• Kluczowe problemy i wyzwania międzynarodowych stosunków politycznych w regionach: Europa, obszar poradziecki, Bliski Wschód, region Azji i Pacyfiku, Azja Południowa, Afryka, Ameryka Północna i Południowa

• Aktorzy państwowi i niepaństwowi w stosunkach międzynarodowych

2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

• Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze

• Handel międzynarodowy

• Wzrost i rozwój gospodarczy

3. Prawo międzynarodowe publiczne

• Źródła i historia prawa międzynarodowego publicznego

• Państwo i suwerenność

• Prawa człowieka i ochrona uchodźców

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 30

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 24 lipca 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 28 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

- I termin: 31 lipca-2 sierpnia 2023 r.

- II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 3-4 sierpnia 2023 r.

- III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 7-8 sierpnia 2023 r.

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5