• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Modern Publishing

Details
Code WA-UW-S2-PW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Modern Publishing
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 2 years
Recruitment committee address i.brzezinska4@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.08.2023 00:00 – 03.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat przygotowuje 5-10 minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat z udostępnionych poniżej zagadnień. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o przedstawioną przez kandydata wypowiedź.
1. Konsekwencje wynalazku druku.
2. Cenzura – dzieje cenzury, jej różne rodzaje/typy.
3. Nowe oblicze rynku wydawniczo-księgarskiego w latach 90. XX w.
4. Proces prepress, press i postpress
5. Specyfika książki w działaniach marketingowych.
6. Rola socialmediów w kształtowaniu trendów wydawniczych - autorzy jako self-promotorzy;
    obecność twórców w przestrzeni socialmediów.
7. Prasa - wiedza podstawowa: rodzaje, typy, preferencje.
8. Prasa i jej emanacja w sieci - serwisy prasowe.
9. Prasa - podział tortu reklamowego, udział w rynku, rola reklamy prasowej, rola prenumeraty i płatnej subskrypcji.
10. Metody i narzędzia badań czytelniczych – na wybranych przykładach.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 11 września 2023 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Warszawa, ul. Bednarska 2/4, sala zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 18-20 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3