• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Oriental studies - Arabic Studies

Details
Code WA-UW-S2-OR-AR
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Oriental studies, Oriental Studies - Arabic Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.orient@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-513
WWW address http://orient.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 12:00 – 10.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, arabski

Zakres egzaminu:

Kandydaci są zobowiązani do odbycia rozmowy sprawdzającej stopień znajomości języka polskiego oraz kierunkowego (arabskiego) na poziomie minimum B2.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Egzamin ustny: 14 września 2023 r. , godz. 10:00; Siedziba Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Orientalistycznego, Nowy Świat 69, s.149 (III piętro)

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 25-26.09.2023 r.; w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 27-28.09.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 1