• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Logistics and Administration in the Media

Details
Code WA-UW-S2-LAM
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Logistics and Administration in the Media
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address i.brzezinska4@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.08.2023 00:00 – 03.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Logistyka i administrowanie w mediach
Kandydat przygotowuje 5-10 minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat z udostępnionych poniżej zagadnień. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o przedstawioną przez kandydata wypowiedź.

1. Komercyjne media elektroniczne na rynku.
2. Transformacja rynku mediów (informacja, reklama, technologia).
3. Instytucje regulujące rynek mediów.
4. Rynek mediów. Źródła przychodów mediów (prywatnych, publicznych).
5. Pieniądz i system bankowy; Bitcoin, inflacja i deflacja.
6. Bezpieczeństwo cybernetyczne.
7. Ryzyko inwestycyjne.
8. Innowacje – definicje, źródła.
9. Kultury organizacyjne – podział, modele, charakterystyka.
10. Teoria i praktyka podejmowania decyzji.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 11 września 2023 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Warszawa, ul. Bednarska 2/4, sala zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 18-20 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5