[WA-UW] Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe


In power from: 2 Jun 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

Egzamin ustny będzie składać się z czterech pytań obejmujących kluczowe dla dalszego studiowania na kierunku elementy wiedzy podstawowej na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które będą podzielone na bloki tematyczne:

1. Koncepcja regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
2. Tło historyczno-politologiczno-społeczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
3. Kultura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
4. Region Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie – maks. 25 punktów

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 lipca 2023 r., godz. 10:00

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 28, 31.07-01.08.2023 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 02-03.08.2023 r.

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 04, 07.08.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 20