• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe

Details
Code WA-UW-S2-KUESW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 2 years
WWW address http://ksi.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

Egzamin ustny będzie składać się z czterech pytań obejmujących kluczowe dla dalszego studiowania na kierunku elementy wiedzy podstawowej na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które będą podzielone na bloki tematyczne:

1. Koncepcja regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
2. Tło historyczno-politologiczno-społeczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
3. Kultura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
4. Region Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie – maks. 25 punktów

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 21 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 22, 25.09.2023 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26 - 27.09.2023 r.

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 28 - 29.09.2023 r.

Miejsce: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 3.257 (3 piętro); Godziny: 10.00-12.00

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 19