[WA-UW] Spatial Management


In power from: 20 Jun 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji:

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Podstawy ekonomii, geografia ekonomiczna, socjologia, historia urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 25-26.09.2023 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28.09.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 15