• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Spatial Management

Details
Code WA-UW-S2-GP
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Spatial Management
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 2 years
Recruitment committee address Jan Skrzypczuk j.skrzypczuk@uw.edu.pl
WWW address http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (26.06.2023 00:00 – 11.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji:

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Podstawy ekonomii, geografia ekonomiczna, socjologia, historia urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 25-26.09.2023 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28.09.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 15