• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Financial Management and Accounting

Details
Code WA-UW-S2-FRU
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Financial Management and Accounting
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@wz.uw.edu.pl
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 00:00 – 30.06.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Zagadnienia sprawdzające wiedzę z zakresu toku studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 15

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 10 lipca 2023 r., Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 11 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 12-13 lipca 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5