• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Journalism and Media Studies

Details
Code WA-UW-S2-DM
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Journalism and Media Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address i.brzezinska4@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.08.2023 00:00 – 03.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat przygotowuje 5-10 minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat z udostępnionych poniżej zagadnień.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o przedstawioną przez kandydata wypowiedź.

1. Główne dzienniki w największych krajach Europu (wg. prestiżu, nakładu i zasięgu).

2. Światowe tygodniki opinii: ich profil, krąg odbiorców i afiliacje polityczne.

3. Największe dzienniki i tygodniki o profilu ekonomicznym (w Europie i na świecie).

4. Główne problemy radiofonii i telewizji w krajach europejskich – dualizm systemu, liberalizacja, komercjalizacja, deregulacja.

5. Nadawcy publiczni i komercyjni w Europie: sposób określenia zadań mediów publicznych (tzw. misji) oraz systemy finansowania, rywalizacja z mediami komercyjnymi.

6. Wolność słowa (mediów) i sposoby jej pomiaru w różnych krajach.

7. Regulatory rynku mediów w USA i Europie: tryb powoływania oraz kompetencje i zadania.

8. Rynek informacji: największe światowe agencje informacyjne –ich regionalizacja i specjalizacja.

9. Typy własności na światowym rynku medialnym.

10. Pojęcie i wymiary pluralizmu na światowym rynku medialnym.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 11 września 2023 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Warszawa, ul. Bednarska 2/4, sala zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 18-20 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5