• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Internal Security

Details
Code WA-UW-S2-BW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Internal Security
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address Linda Masalska linda.masalska@uw.edu.pl
WWW address https://wnpism.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 00:00 – 19.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

1. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

2. Naczelne organy państwowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

3. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach UE

4. Terroryzm jako zagrożenie dla państw

5. Prywatyzacja bezpieczeństwa

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 30

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 28 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 31 lipca -2 sierpnia 2023 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 3-4 sierpnia 2023 r.
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 7-8 sierpnia 2023 r.
kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5