• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Administration

Details
Code WA-UW-S2-AD
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Administration
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 40
Duration 2 years
Recruitment committee address Jakub Chowaniec j.chowaniec@uw.edu.pl
WWW address https://www.wpia.uw.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Lista zagadnień egzaminacyjnych:

a. pierwsza wojna światowa;

b. Liga Narodów;

c. totalitaryzmy XX w.;

d. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;

e. druga wojna światowa;

f. system ONZ;

g. „zimna wojna”;

h. dekolonizacja;

i. upadek komunizmu;

j. integracja europejska;

k. prawa człowieka i system ich ochrony;

l. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej;

m. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;

n. system prezydencki w USA;

o. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 10.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:  25-26 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 19