• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Metallurgy

Details
Code SC-PCZ-MET-D2
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Area/discipline Materials Engineering, Metallurgy
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Opis kierunku:

Jako Absolwent kierunku Metalurgia będziesz doskonale przygotowany do twórczej pracy na rzecz zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów, doskonale poradzisz sobie prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.
Studiując na kierunku Metalurgia zapewnisz sobie wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu zawodowego w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przeróbki plastycznej, recyklingu metali, informatyzacji procesów produkcyjnych metali oraz wyrobów metalowych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje do opracowywania innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów metalowych oraz projektowania procesów metalurgicznych zarówno pod względem wymagań technologicznych jak i logistyczno-organizacyjnych.

Zakresy kształcenia:

  • Recykling i ekstrakcja metali
  • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
  • Innowacje procesowe i produktowe w odlewnictwie

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem zawodowym NASZYCH absolwentów!

Propozycja Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej kierunku studiów Metalurgia oddaje realne oczekiwania przemysłowego sektora metalowego i branż z nim powiązanych. Absolwenta kierunku Metalurgia cechują fundamentalnei innowacyjne umiejętności z obszaru pirometalurgii, hydrometalurgii, odlewnictwa, przeróbki plastycznej i recyklingu metali.
Pozyskanie absolwenta o wymienionych powyżej umiejętnościach pozwoli branży przemysłowej związanej z metalami na szybkie przygotowanie absolwenta do aktualnych warunków pracy. Potwierdzeniem naszej akceptacji opiniowanego kierunku jest również przystąpienie do opracowywanej interaktywnej mapy współpracy podmiotów gospodarczych z Wydziałem, w ramach której oferujemy m.in. studentom kierunku metalurgia odbywanie praktyk, staży a także realizację prac inżynierskich i magisterskich w warunkach naszej firmy. Dla absolwentów kierunku stwarza to możliwość zapoznania sięz aktualnymi technologiami stosowanymi w ramach działalności gospodarczej. Interakcja uczestników kierunku Metalurgia z warunkami przemysłowymi uefektywni praktyczną wiedzę absolwenta i jego szybszą asymilację z firmą.


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT