• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Logistics

Details
Code SC-PCZ-LOG-D2
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Area/discipline Management and Quality Studies, Logistics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

 

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, organizowania transportu, doboru środków transportowych zarówno w rozumieniu transportu bliskiego jak i dalekiego oraz realizowania zadań logistycznych, transportu i spedycji. Rozumie mechanizmy przepływu materiałów i informacji. Potrafi rozwiązywać problemy logistyczne i transportowe w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej, zaplanować i zarządzać łańcuchami dostaw. Wykazuje się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania infrastrukturą i procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi oraz zarządzania spedycją i kierowania firmami i działami logistycznymi oraz transportowymi.

 

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W HANDLU I DYSTRYBUCJI posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne dotyczące nowoczesnych systemów logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu. Ponadto absolwent studiów posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami zarządzania systemowego. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową, finansową w przedsiębiorstwach handlowych i dystrybucyjnych.

 

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ LOGISTYCZNĄ posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne do profesjonalnego zarządzania informacją logistyczną w różnego typu przedsiębiorstwach oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna. Absolwent przyswaja sobie niezbędne podstawy z zakresu systemów i technologii informacyjnej. Poznaje sposoby gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji logistycznej i wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT