[ONY-PWSZ] Zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, drugiego stopnia


In power from: 26 Apr 2022

Registration criteria

Dla kandydatów na kandydatów na studia stacjonarne przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (studia techniczne).
W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.