[ONY-PWSZ] Pielęgniarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia


In power from: 26 Apr 2022

Registration criteria

Dla kandydatów na studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia (na kierunku pielęgniarstwo). W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.