• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ONY-PWSZ] Pielęgniarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Details
Code ONY-PWSZ-S2-PIEL
Organizational unit [ONY-PWSZ] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Field of studies pielęgniarstwo
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata (4 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@pans.nysa.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 - 15.30
WWW address https://www.pans.nysa.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2023 08:00 – 17.07.2023 16:00)

Na Wydziale Nauk Medycznych student nie jest anonimowy. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu niedaleko Uczelni, a studenci, poza nauką, mają czas na życie studenckie oraz wyjazdy zagraniczne, umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń.
Jako nieliczni w Polsce uwzględniamy w programie studiów problemy starzejącego się społeczeństwa, stanowiące ogromne wyzwanie na całym świecie. Na naszym kierunku istnieje możliwość nauki języka migowego dla pielęgniarek, rozwoju kompetencji miękkich i specjalistycznych kompetencji pielęgniarskich np. z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.
Współpraca z renomowanymi uczelniami zagranicznymi zwiększa też możliwości zatrudnienia naszych absolwentów na terenie kraju i poza jego granicami. Kwalifikacje magistra pielęgniarstwa powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej stanowią także przepustkę do ubiegania się i uzyskania wyższych stopni naukowych.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i wzorowo przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych. W czasie ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulowanych (w pracowniach umiejętności pielęgniarskich wyposażonych w nowoczesne fantomy i trenażery) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Studenci, realizując kształcenie praktyczne, mają możliwość w tym samym czasie zdobywać wiedzę uczestnicząc na wykładach wirtualnych, które prezentowane są na platformie e-learningowej. W trakcie realizacji kierunkowych zajęć dydaktycznych mogą korzystać z licencji serwerowych systemu „Dokumentacja i wsparcie prac pielęgniarskich ADPIECare Dorothea” umożliwiającego dokumentowanie prac pielęgniarskich z wykorzystaniem międzynarodowych słowników ICNP.

CZEGO UCZYMY?
Student uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

 


Dla kandydatów na studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia (na kierunku pielęgniarstwo). W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.