• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ONY-PWSZ] Jazz i muzyka estradowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Details
Code ONY-PWSZ-S2-JAZZ
Organizational unit [ONY-PWSZ] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata (4 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@pans.nysa.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 - 15.30
WWW address https://www.pans.nysa.pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2023 08:00 – 10.07.2023 16:00)

Kształcenie na tym kierunku jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wskazaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje zasady i funkcjonowanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował.

JAK UCZYMY?
Posiadamy w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/ USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji - zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikrofony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale wykładowe wyposażone są w multimedia. Bogato wyposażona biblioteka. Proces dydaktyczny ubogacony jest o liczne warsztaty, kursy, wyjazdy a nade wszystko koncerty.

CZEGO UCZYMY?
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są na poziomie akademickim. Student ma także możliwość dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach naukowych.
Na specjalności realizacja dźwięku podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie studenta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bezwzględnie posiadać wiedzę, jak obsługiwać podstawowe narzędzie pracy na stanowisku realizatora dźwięku.
Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Wydział Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi (uczelniami, jednostkami badawczymi, wydawnictwami) w Polsce i w Europie.

 


Dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa przewiduje się egzamin wstępny.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuk muzycznych. Osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie sztuk muzycznych na kierunku innym niż jazz i muzyka estradowa lub edukacja artystyczna, będą zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan wydziału.

Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa, specjalności: wokalistyka i instrumentalistyka jazzowa jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Egzamin składa się z części praktycznej, polegającej na wykonaniu dwóch utworów jazzowych z improwizacją.
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów.
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów.