• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[FZ-UZ] Historia

Details
Code FZ-UZ-HIS2
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Field of studies History
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 2 lata (4 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 12:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA - Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl gdyż  rekrutacja odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 1.08 - 13.09.2023 r.

 

2.pngSTUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Kończąc studia na kierunku historia będziesz posiadać wiedzę historyczną z zakresu dziejów regionu, Polski i powszechnych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji pozyskanych informacji, oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania problemów, umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadniania własnego stanowiska, przygotowywania raportów i komunikatów. Będziesz znać język obcy na poziomie odpowiadającym wymaganiom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Możliwość zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów w zależności od zrealizowanej specjalności będziesz przygotowany do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych, muzealnych, archiwalnych, w administracji państwowej, samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury i polityki społecznej oraz w przedsiębiorstwach prywatnych. Z pwoodzeniem znajdziesz zatrudnienie w siłach zbrojnych RP, służbach mundurowych: Policji, Straży Granicznej.

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE  REKRUTACYJNE: 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie: 1 sierpień - 13 wrzesień br. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"