• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[FZ-UZ] Ekonomia

Details
Code FZ-UZ-EK
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Field of studies Economics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 60
Duration 2 lata (4 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address https://rekrutacja.uz.zgora.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 12:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA - Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl gdyż  rekrutacja odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 1.08 - 13.09.2023 r.

 

4.png

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z przedmiotów ekonomicznych, matematycznych i prawnych, która umożliwia absolwentom opracowywanie przez nich analiz ekonomicznych, świadczenie usług doradczych, podejmowanie racjonalnych decyzji w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych). Zdobędziesz również umiejętność wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce.

 

Możliwość zatrudnienia:

Poprzez wybór specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy na wyższych szczeblach w: firmach konsultingowych, bankach i instytucjach finansowych, towarzystwach zarządzania funduszami inwestycyjnymi, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzania funduszami unijnymi. Będziesz przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PODSTAWOWE  INFORMACJE  REKRUTACYJNE: 

 

 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie: 1 sierpień - 13 wrzesień br. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"