• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[CW-PUZ] Pielęgniarstwo

Details
Code CW-PUZ-PIEL-IIST
Organizational unit [CW-PUZ] Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Field of studies pielęgniarstwo
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata, 4 semestry
WWW address https://pans.wloclawek.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Rekrutacja na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odbywa się  elektronicznie wyłącznie przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów  od 1 czerwca 2023 :  https://irk.puz.wloclawek.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html  

 

Zapraszamy!

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

Profil kształcenia: Praktyczny

Poziom kształcenia: Studia II stopnia

Forma studiów: Stacjonarne

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

 

O kierunku

 • To doskonała propozycja dla osób empatycznych, cierpliwych, wrażliwych i lubiących pracę z ludźmi, ale przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych;
 • To studia dla absolwenci studiów I stopnia, którzy legitymują się dyplomem licencjata pielęgniarstwa.

 

Adresaci

Kierunek skierowany jest do:

 • osób, empatycznych, wrażliwych, cierpliwych, lubiących pracę z ludźmi;
 • osób odpowiedzialnych i świadomych wszystkich aspektów wiążących się z pracą z chorymi;
 • osób wykazujących się wyjątkową siłą psychiczną;
 • osób, które chcą posiadać uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz kontynuowania kształcenia podyplomowego, adresowanego do pielęgniarek.

 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent jest przygotowany do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników.
 • Standardy kształcenia uwzględniają kompetencje absolwenta do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wystawiania na nie recept albo zleceń oraz dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień.
 • Absolwent potrafi opracowywać, wdrażać i dokonywać ewaluacji programu edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą oraz udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy

 • Szpitale
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Zakład podstawowej opieki zdrowotnej
 • Domy opieki społecznej
 • Ośrodki medycyny pracy
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Jednostki organizacji Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną- w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych absolwenta

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie https://pans.wloclawek.pl/studia-dla-cudzoziemcow/

 

 Terminy rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2023/2024:

 •  Rekrutacja elektroniczna: od 24 lipca 2023 r. do 19 września 2023 r.
 •  Termin składania dokumentów: od  24 lipca 2023 r. do 19 września 2023 r.
 • Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 20 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 22 września 2023 r.

Uwaga!

Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1.

 

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Zapisy odbywają się przez zewnętrzny serwis rekrutacyjnyhttps://irk.puz.wloclawek.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html   

 


Zapisy odbywają się przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny.