• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zdrowie publiczne

Details
Code ZS-USZ-ZP_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 


Zadaniem stawianym przed promotorem i trenerem zdrowia jest edukowanie i dążenie do poprawy jakości życia społeczeństwa.
Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi
w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.
W ramach specjalności promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły:
promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku oraz aktywny senior.

 

Nauczysz się:
• prowadzić zajęcia ruchowe dla osób w różnym wieku dostosowane do ich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy niepełnosprawności,
• dostosowywać sposób odżywiania do poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku,
• podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych,
• samodzielnie opracowywać i wdrażać edukacyjne i profilaktyczne programy skierowane do osób w różnym wieku,
• analizować i oceniać wpływ polityki na problemy zdrowotne w kraju i na świecie.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Elementy rehabilitacji ruchowej, trening zdrowotny, żywienie i dietetyka, komunikacja medialna, taniec i teatr ruchu, turystyka wypoczynkowa.

 

Nasi absolwenci pracują w:
• jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
• jednostkach pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej itp.,
• firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
• placówkach oświaty zdrowotnej,
• sanatoriach, szpitalach, przychodniach i hospicjach,
• państwowej inspekcji sanitarnej,
• centrach odnowy biologicznej,
• klubach fitness, w tym także dla osób o specjalnych potrzebach.

 

Kontynuacja nauki:  Absolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • promotor i trener zdrowia

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki 3 miesięczne praktyki zawodowe odbywające się w cyklach miesięcznych, kolejno w II, III i IV semestrze.