• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Studia nad wojną i wojskowością

Details
Code ZS-USZ-SNWiW_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Studiujący mają możliwość uzyskania wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

 

Nauczysz się:
• analizować i oceniać związki między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
• dostrzegać wpływ konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa,
• rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenia,
• planować i przeprowadzać widowiska polegające na rekonstrukcji przeszłości,
• prezentować przeszłość militarną danego miejsca w ramach wycieczki turystycznej.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Konflikty zbrojne we współczesnym świecie, siły zbrojne w polityce międzynarodowej,
terroryzm w stosunkach międzynarodowych, wizerunek wojska i wojny w mediach, historia
szpiegostwa od starożytności do współczesności.

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za spr awy
obronności i bezpieczeństwa państwa,
• mediach zajmujących się tą problematyką,
• muzeach, bibliotekach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
• Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundur owych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki (np. misje pokojowe).

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Uniwersytet Szczeciński

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • obrona terytorialna;
  • militarystyka współczesna;
  • dzieje wojen i wojskowości

 

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

 

Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż wyżej podane obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Studenci na każdym roku studiów biorą udział w zajęciach terenowych, które w praktyczny sposób wprowadzają go w świat badań nad wojną i wojskowością.