• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Rynek nieruchomości

Details
Code ZS-USZ-RN
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności do podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania wartości nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, gospodarowanie zasobami nieruchomości, project management
na rynku nieruchomości, wycena nieruchomości w projektach inwestycyjnych, podstawy
uczenia maszynowego na rynku nieruchomości.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• rzeczoznawcy majątkowi,
• zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obr ocie nieruchomościami,
• analitycy rynku nieruchomości (m.in. w bankach),
• urzędnicy państwowi i samorządowi zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

 

Kontynuacja nauki: absolwent może podjąć studia III stopnia w ramach których jest w stanie prowadzić badania naukowe dotyczące zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Ponadto nauka powinna być kontynuowana w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w seminariach szkoleniowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez organizacje zawodowe.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy

 

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.