• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Details
Code ZS-USZ-PTiUT_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Prawo transportowe i ubezpieczeń  transportowych to kierunek, dzięki któremu studenci będą przygotowani do pracy w sektorze TLS (transport, logistyka, spedycja). Studia na tym kierunku poszerzą wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności transportowej i ubezpieczeń transportowej we wszystkich gałęziach gospodarki. Jest to naturalna reakcja na wzrost znaczenia transportu w gospodarce oraz na wzrost roli Szczecina jako miasta położonego na styku ważnych europejskich szlaków transportowych.

 

Nauczysz się:

 

 • zawierania i wykonywania umowy przewozu we wszystkich gałęziach transportu,
 • procedur sądowych w sprawach dotyczących roszczeń transportowych,
 • zawierania umów ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych oraz zasad dotyczących likwidacji szkód,
 • interpretacji międzynarodowych konwencji przewozowych,
 • zasad administracyjnych i procedur dotyczących działalności transportowej, związanych z ochroną środowiska, konkurencją czy ochroną danych osobowych w transporcie.

 

 

 

Przykładowe przedmioty: 

 

Wstęp do prawa transportowego, publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej, podstawy techniczno-ekonomiczne transportu, odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu, prawo morskie, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Kariera i praca
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 

 • przedsiębiorstwach z branży TSL (transport, logistyka, spedycja),
 • portach morskich,
 • organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się transportem,
 • agencjach ubezpieczeniowych i pośrednictwach ubezpieczeniowych,
 • kancelariach prawnych.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

 

W = 0,5 O + 0,5 Ś,

 

gdzie:

 

O ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;

 

Ś średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in.  adwokaci, radcowie prawni. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką prawa transportowego i pokrewnymi zagadnieniami, którzy opierając się na doświadczeniu zawodowym łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową.