• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Przekład rosyjsko - polski

Details
Code ZS-USZ-PRP
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studia zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Nauczysz się:
• posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim na poziomie C1+,
• prowadzić korespondencję biznesową w języku obcym,
• tworzyć różnego rodzaju teksty użytkowe w języku obcym,
• podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

 

Przykładowe przedmioty: tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie tekstów handlowych, teoria przekładu, praktyczna nauka języka rosyjskiego, literatura polska i rosyjska w relacjach przekładowych.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• pracownicy biur turystycznych,
• pracownicy biur tłumaczeń,
• pracownicy call- center,
• urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
• pracownicy w mediach: w radiu i telewizji,
• nauczyciele w szkołach językowych,
• pracownicy biur pośrednictwa pracy,
• pracownicy firm zatrudniających osoby rosyjskojęzyczne.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku przekład rosyjsko-polski mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2+.

 

Kandydatów na studia II stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 

  • dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • dla absolwentów innych kierunków studiów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim na poziomie B2+.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

W trakcie studiów studenci mają możliwość realizacji pasji badawczych i poznawania kultur słowiańskich poprzez działanie w funkcjonujących przy IFS kołach naukowych: „Koło Naukowe Slawistów” i „Słowianie – język, kultura, tradycja”. W ramach prac Kół studenci współpracują przy organizacji konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym (np. Świat Słowian w języku i kulturze). Celem działalności Kół jest poznawanie kultury krajów języka, w tym celu organizowane są wycieczki do Czech, Rosji, Ukrainy, Niemiec. Studenci i pracownicy IFS przygotowują i biorą czynny udział w „Słowianaliach”, corocznym święcie Instytutu.