• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia polska

Details
Code ZS-USZ-POLS_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

Studia na kierunku filologia polska kierowane są do studentów zainteresowanych
problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, edytorstwa i mediów.
Studenci nauczą się dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne, przygotowywać książki do druku, świadczyć usługi redakcyjne, a także być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry.

 

Przykładowe przedmioty:
Dyskursy późnej nowoczesności, teoria kultury, lingwistyka kulturowa.

 

Nasi absolwenci pracują, w zależności od ukończonej specjalności, jako:
• nauczyciele języka polskiego,
• krytycy literaccy,
• edytorzy i redaktorzy,
• specjaliści PR,
• bibliotekarze,
• pracownicy agencji reklamowych i mediów.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia polska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • nauczycielska;
  • językoznawcza;
  • literaturoznawcza;
  • edytorstwo współczesne

 

 

 

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 

  • dla absolwentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • dla absolwentów kierunków z innych dziedzin: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

Specjalność nauczycielska na studiach drugiego stopnia rekomendowana jest dla absolwentów, którzy ukończyli specjalność lub specjalizację nauczycielską na studiach co najmniej pierwszego stopnia.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki na kierunku filologia polska odbywają się zgodnie z programem studiów.