• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Management instytucji publicznych i public relations

Details
Code ZS-USZ-MIPiPR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 SEMESTRY
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse na nowoczesnym rynku pracy.

Nauczysz się:
• wykorzystywać instrumenty współczesnego PR-u, niezbędnego do budowania pozytywnego
wizerunku firmy i samego siebie,
• prowadzić działania PR w internecie oraz kampanie reklamowe i społeczne,
• przeprowadzać analizy eksperckie aktywności medialnych,
• zarządzać organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Nowoczesne narzędzia PR, techniki neuronauki poznawczej, technika mowy i kultura wypowiedzi, podstawy fotografiki, komunikacja w przestrzeni międzykulturowej, manipulacje medialne i czarny PR, media społecznościowe w instytucjach publicznych.

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• agencjach PR,
• agencjach konsultingowych jako specjaliści ds. wystąpień publicznych,
• mediach i instytucjach kultury,
• urzędach marszałkowskich, gmin, miast i urzędach wojewódzkich,
• firmach poszukujących ludzi kreatywnych,
• organizacjach pozarządowych i politycznych (prowadzenie biur parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń).

Kontynuacja nauki: dalsze poszerzenie kompetencji może nastąpić na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • Kreatywny PR
  • Inżynieria organizacji pozarządowych

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Studia są adresowane nie tylko do absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, ponieważ zdobyte w ich toku kompetencje mogą okazać się przydatne w różnorakich formach aktywności zawodowej. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.