• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Prawo medyczne

Details
Code ZS-USZ-MED
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Nowoczesne studia przygotowujące zarówno do pracy w podmiotach leczniczych, jak i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne.
Studia na kierunku prawo medyczne pozwalają na świadczenie usług doradczych względem podmiotów, które związane są z ochroną praw pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne.

 

Nauczysz się:
• zakładać i prowadzić działalność leczniczą, uwzględniającą różnorodne formy i możliwości,
• zdefiniować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym i rynkami usług pokrewnych,
• zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,
• przygotowywać umowy, dokumenty oraz akty wewnętrzne (np. regulaminy, procedury) niezbędne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych,
• prowadzić i udostępniać dokumentacje medyczną.

 

Przykładowe przedmioty:
Dokumentacja medyczna, dowody i postępowanie dowodowe z udziałem pacjentów, e-usługi
w ochronie zdrowia, gospodarka odpadami medycznymi, ochrona danych osobowych
w ochronie zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo pracy w systemie ochrony zdrowia.

 

Kariera i praca

 

Założeniem kierunku jest to, że nasi absolwenci:

 

  • pracują jako członkowie kadry zarządzającej publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych;
  • pracują jako pracownicy podmiotów prywatnych i publicznych świadczących usługi na rzecz uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym płatnika, podmiotów świadczących usługi administracyjne i finansowe na rzecz podmiotów leczniczych;
  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocniczych na rzecz uczestników rynku świadczeń zdrowotnych, rynku farmaceutycznego i pokrewnych;
  • pracują jako pracownicy organizacji i instytucji chroniących prawa pacjentów i konsumentów na tych rynkach;
  • pracują w podmiotach prywatnych i publicznych stanowiących składowe polskiego systemu ochrony zdrowia i innych struktur istotnych dla realizacji prawa do ochrony zdrowia.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś,

 

gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia na kierunku Prawo medyczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in. adwokaci, radcowie prawni, a także specjaliści świadczący usługi na rynku usług zdrowotnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką prawa medycznego i pokrewnymi zagadnieniami, którzy opierając się na doświadczeniu zawodowym,  łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb co do profesjonalnego rozwiązywania skomplikowanych i wieloaspektowych problemów prawnych pojawiających się w systemie ochrony zdrowia.