• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Komunikacja i psychologia w biznesie

Details
Code ZS-USZ-KiPB_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Studia Komunikacja i psychologia w biznesie  pozwalają na poszerzenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie psychologii oraz zarządzania, biznesu i marketingu.

 

Absolwenci zdobędą rozbudowaną wiedzę z obszarów psychologii poznawczej, osobowości, twórczości i będą potrafili ją praktycznie wykorzystać w różnych aspektach funkcjonowania organizacji, nabędą również umiejętności w zakresie zarządzania zespołami pracowników, technik motywowania pracowników i klientów oraz metody radzenia sobie ze stresem. Ważną częścią programu studiów jest nabycie umiejętności prowadzenia badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych, analizy danych, a także wykorzystywania w praktyce biznesowej nowoczesnych technik badawczych, jak np. wirtualnej rzeczywistości czy gier decyzyjnych.

 

 

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

 

 

Przykładowe przedmioty:

 

psychologia uczenia się i rozwoju, psychologia reklamy, zachowania organizacyjne, zarządzanie różnorodnością, budowa narzędzi badawczych, behawioralne podstawy podejmowania decyzji, neurofeedback, grywalizacja w motywowaniu, komunikacja w zespołach rozproszonych, badania marketingowe, komputerowa analiza danych

 

 

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 

 • specjaliści ds. rozwoju pracowników oraz innych obszarów HR,
 • specjaliści ds. reklamy i marketingu,
 • specjaliści ds. kreowania wizerunku, 
 • trenerzy biznesu.

 

 

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i w Szkole Doktorskiej, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

 

 

Forma studiów: stacjonarne

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

 

 • kreowanie innowacji w biznesie,
 • psychologia rozwoju kompetencji,
 • psychologia w marketingu,
 • psychologia zarządzania zmianą.

 

 

 

Moduł dotyczący kreowania innowacji ukierunkowany jest na wsparcie tworzenia nowych i użytecznych produktów oraz rozwiązań w biznesie przez dokładne zrozumienie problemów i potrzeb odbiorców (design thinking) oraz badania ich reakcji psychofizjologicznych.

 

Moduł psychologii rozwoju kompetencji jest z kolei kierowany do osób chcących w sposób bardziej świadomy popracować nad kompetencjami własnymi oraz pracowników niezbędnymi w pracy menedżera, a dotyczącymi takich zagadnień, jak zarządzanie czasem, psychologia uczenie się rozwój pracowników oraz coaching.

 

Natomiast w ramach modułu psychologii marketingu rozwijana będzie wiedza oraz umiejętności dotyczące marki własnej, rozwijania doświadczeń konsumenta i psychologii reklamy.

 

W ramach modułu obejmującego obszar psychologii zarządzania zmianą kształtowane będą umiejętności w zakresie procesów projektowania i wdrażania planowanych zmian w organizacjach, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz symulacji modeli mentalnych dotyczących różnych kontekstów myślenia i zachowań człowieka.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.