• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Informatyka w biznesie

Details
Code ZS-USZ-IwB_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 SEMESTRY
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Studia na kierunku informatyka w biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznych zastosowań informatyki. Studenci nabywają umiejętności w zakresie programowania systemów biznesowych oraz systemów wykorzystujących metody uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję.

Nauczysz się:
• stosować nowe media i technologie w biznesie,
• programować bazy danych i zarządzać danymi,
• programować rozwiązania biznesowe wykorzystujące technologie Big Data,
• programować aplikacje biznesowe,
• wdrażać systemy ERP i zapewnić ich utrzymanie,
• wykorzystywać wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość do celów biznesowych.

Przykładowe przedmioty:
Nowe media w biznesie, e-marketing, modelowanie i animacja 3D, rzeczywistość wirtualna, programowanie baz danych, programowanie aplikacji biznesowych, narzędzia web scraping.

KARIERA i PRACA
Nasi absolwenci pracują jako:

• programiści systemów informatycznych,
• analitycy danych,
• specjaliści baz danych,
• specjaliści ds. wdrożeń systemów informatycznych ERP,
• specjaliści ds. e-marketingu i biznesu elektronicznego.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.