• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Details
Code ZS-USZ-IiE_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 4 SEMESTRY
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji.
Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy danych, badania dużych zasobów danych w chmurze oraz stosowania technologii internetowych.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Problemy sztucznej inteligencji, zastosowanie sieci neuronowych w ekonomii, komputerowe
wspomaganie decyzji, platformy e-commerce, prognozowanie gospodarcze, internet w biznesie.

Nasi absolwenci pracują jako:
• analitycy data mining,
• administratorzy serwisów internetowych,
• doradcy ds. strategii informatyzacji,
• samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT,
• specjaliści w służbach statystyki publicznej.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • systemy informatyczne w przedsiębiorstwach;
  • data mining w analizach ekonomicznych

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Na studia stacjonarne

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Na studia niestacjonarne

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.