• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Details
Code ZS-USZ-ITAzESN_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 SEMESTRY
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem jest kierunkiem z wykładowym językiem włoskim. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym.
Szczególny nacisk będzie położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne i kulturowe
oraz rozwój kompetencji teoretycznych i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Analiza, interpretacja i tłumaczenie tekstów, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne,
stylistyka i pisanie, sztuka współczesna i modele ekspozycji, tradycje i kultura ludowa Włoch,
organizacja wydarzeń kulturalnych, geografia i organizacja turystyki we Włoszech.

Nauczysz się:
• komplementarnego spojrzenia na kulturowe, antropologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty Włoch, w perspektywie działalności związanej z kulturą i turystyką,
• przygotowania lingwistycznego i kulturowego,
• rozwijania kompetencji teoretycznych i praktycznych m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych z dziedzin szeroko pojętej kultury, geografii i ekonomii,
• zarządzać i planować wydarzenia oraz usługi związane z rynkiem kulturalno-turystycznym.

Nasi absolwenci pracują jako:
• osoby zaangażowane w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej,
• osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej,
• nauczyciele języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego),
• pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • mediacja językowa, kultura i turystyka

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie. Kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem obowiązuje rekrutacja według następujących kryteriów:

  • dla absolwentów kierunku italianistyka lub innych z obszaru nauk humanistycznych z wykładowym językiem włoskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i udokumentowana znajomość języka włoskiego na poziomie C1
  • dla pozostałych kandydatów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Studenci odbywają praktyki zawodowe w publicznych i prywatnych instytucjach kultury oraz podmiotach związanych z turystyką. Praktyki stanowią integralną część kształcenia i służą uzyskaniu kwalifikacji w zakresie wynikającym ze specyfiki kierunku i specjalności.