• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Innowacyjna gospodarka miejska

Details
Code ZS-USZ-IGM_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 SEMESTRY
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Studia na kierunku innowacyjna gospodarka miejska są odpowiedzią na problemy rozwoju i liczne wyzwania stawiane współczesnym miastom. Program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do poprawy efektywności funkcjonowania miast oraz podnoszenia ich konkurencyjności.

Nauczysz się:
• programować rozwój miast,
• tworzyć analizy opracowywania projektów miejskich,
• wdrażać innowacyjne i inteligentne rozwiązania dot. problemów miejskich,
• wykorzystywać nowoczesne technologie przyczyniające się do poprawy efektywności funkcjonowania miast,
• stosować zaawansowane metody i narzędzia statystyczne oraz informatyczne w celu bieżącej oceny oraz prognozować przebieg procesów i zjawisk związanych z gospodarką miejską,
• pozyskiwać nowych inwestorów w celu podnoszenia poziomu konkurencyjności miast.

Przykładowe przedmioty:
Modelowanie przestrzeni miejskiej, gospodarka infrastrukturą miejską, procesy innowacyjne w mieście, społeczna odpowiedzialność biznesu w mieście, sektor kreatywny w mieście.

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci pracują w:
• przedsiębiorstwach oferujących władzom miast pomoc we wdrażaniu nowych metod organizacyjnych oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT);
• urzędach administracji rządowej i samorządowej, w wy działach związanych z planowaniem rozwoju, projektowaniem i zarządzaniem innowacyjnymi projektami miejskimi;
• organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. działalnością lokalną, współpracą z administracją lokalną czy też ochroną środowiska;
• agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego zajmujących się m.in. modelowaniem zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w miastach;
• instytutach badawczych i placówkach naukowych ukierunkowanym na rozwój terytorialny.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.