• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] GEOGRAFIA

Details
Code ZS-USZ-G_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Geography
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 SEMESTRY
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący zakres
umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które
są poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone,
nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych,
Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające.

Nauczysz się:
• przetwarzać i analizować dane przestrzenne,
• wizualizować dane graficznie i kartograficznie,
• prowadzić badania laboratoryjne i terenowe,
• diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego,
• doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów inwestycyjnych.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty: globalne problemy demograficzne, globalne zmiany atmosfery i klimatu, trendy światowej gospodarki, biogeografia, antropogeografia

Nasi absolwenci pracują jako:
• specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach
koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),
• pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,
• doradcy w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,
• specjaliści w zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,
• doradcy i eksperci w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochr oną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.

Kontynuacja nauki: W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • Geozagrożenia;
  • gospodarka przestrzenna;
  • marketing miejsc;
  • zintegrowane zarządzanie środowiskiem

Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od liczby zadeklarowanych na tę specjalność studentów. Wybór specjalności nauczycielskiej jest dodatkowo warunkowany ukończeniem kierunku geografia w ramach studiów pierwszego stopnia.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia  na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, Stacja Morska w Międzyzdrojach, jednostki pływające. Istnieje możliwość działania w ramach studenckich kół naukowych o profilach dopasowanych do indywidualnych preferencji uczestników.