• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Familiologia

Details
Code ZS-USZ-FAMIL_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.

 
Zapraszamy!

 

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,

• poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
• analizować rozwój psychospołeczny i psychopatologię życia społecznego,
• diagnozować, wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów,
• prowadzić mediacje sądowe, pozasądowe i pomagać w organizacji negocjacji.

Przykładowe przedmioty

poradnictwo w zakresie uzależnień; psychopedagogika rodziny; mediacje karne i w sprawach
nieletnich; poradnictwo małżeńskie i rodzinne; problemy życia seksualnego

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin,
• instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
• ośrodkach pomocy rodzinie,
• poradniach małżeńskich i rodzinnych,
• ośrodkach pomocy społecznej,
• placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
• instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.

 

Dodatkowe informacje:

Trzydziestogodzinne praktyki odbywają się w III semestrze studiów. Głównym celem praktyki jest kształcenie umiejętności studentów w zakresie pracy specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediatora sądowego.


Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.