• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Ekonomiczno-prawny

Details
Code ZS-USZ-EK-PR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.

 
Zapraszamy!

 

 

Kierunek ekonomiczno-prawny jest unikatowy w skali kraju, łączy elementy efektów nauczania realizowanego na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
Celem nauki na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

 

Kierunek jest prowadzony łącznie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry.

 

Przykładowe przedmioty:
Analiza rynku, analiza spółek na rynku kapitałowym, materialne prawo podatkowe – rozszerzone,
postępowanie przed sądami administracyjnymi.

 

Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
• kancelariach doradców podatkowych,
• instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
• agencjach państwowych,
• bankach i domach maklerskich,
• funduszach inwestycyjnych.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • doradztwo ekonomiczne i prawne;
  • doradztwo podatkowe

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.