• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Details
Code ZS-USZ-DiZM
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

 

 

Na studentów dziennikarstwa i zarządzania mediami czekają cztery semestry wypełnione zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują ich do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem medialnym i pracy w gremiach zarządczych. Podczas studiów będzie można wybrać jedną z trzech dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych. W programie studiów przewidziano dodatkowo moduły do wyboru studentów: produkcja medialna, funkcjonowanie przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja wizerunku, dziennikarstwo–informacyjno-publicystyczne.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty: zarządzanie projektami w mediach, analiza dyskursu medialnego, pragmatyka językowa.

Nasi absolwenci pracują w:
• prywatnych i publicznych instytucjach medialnych,
• redakcjach różnych mediów,
• agencjach public relations,
• agencjach kreacji wizerunku (społecznego, publicznego politycznego),
• agencjach reklamowych,
• biurach prasowych różnych firm i instytucji.

Kontynuacja nauki: studia III stopnia, studia podyplomowe

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • menedżer w mediach;
  • dziennikarstwo regionalne i transgraniczne;
  • teoria i praktyka dziennikarstwa

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.