• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Diagnostyka sportowa

Details
Code ZS-USZ-DS_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

 

 

Kierunek diagnostyka sportowa to unikatowa w skali kraju propozycja stanowiąca kontynuację studiów związanych z kulturą fizyczną. Oferta skierowana jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w wielu obszarach dotyczących diagnozy sportowca – zarówno w sferze mentalnej, jak i fizycznej (motoryka, żywienie i suplementacja, odnowa biologiczna i prewencja urazów).

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
• wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
• analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
• metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

Przykładowe przedmioty

psychologiczne aspekty diagnozy; kinezjologia praktyczna; diagnoza i podstawowe metody leczenia w fizjoterapii; odporność psychiczna i techniki relaksacyjne w sporcie; informatyzacja procesu treningu sportowego; diagnoza i planowanie treningu motorycznego w wybranych sportach; neuropsychologia praktyczna w sporcie; pomoc psychologiczna w sporcie; metodologia kształtowania szybkości; psychodietetyka, diagnostyka i regulacja masy i składu ciała; żywienie i suplementacja w chorobach sercowo-naczyniowych

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• w klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
• w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach fitness jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
• w placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe,
• w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • diagnoza i planowanie żywienia sportowca;
  • diagnoza i planowanie w treningu motorycznym

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.