• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bezpieczeństwo wewnętrzne

Details
Code ZS-USZ-BW_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, których interesują sprawy bezpieczeństwa (np. kryminalistyka, przestępczość czy terroryzm).  We współczesnej rzeczywistości i rosnącej liczbie zagrożeń dla bezpieczeństwa, absolwenci naszych studiów kończą studia, dysponując wiedzą i umiejętnościami przydatnymi dla pracodawcy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Nauczysz się:

 • metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,
 • postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych,
 • podstaw medycyny sądowej,
 • taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw,
 • prowadzenia przesłuchań,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • zasad funkcjonowania administracji bezpieczeństwa.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:

Prowadzenie rozmów i przesłuchań, Wprowadzenie do czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, Wprowadzenie do techniki kryminalistycznej, Medycyna sądowa, Prawo dowodowe, Analiza kryminalna

Nasi absolwenci pracują w:
• Policji, Straży Pożarnej,
• służbach ratownictwa,
• administracji rządowej i samorządowej,
• Siłach Zbrojnych.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

 • taktyka i technika kryminalistyczna;
 • bezpieczeństwo osób i mienia;
 • administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja. Udoskonalamy nasz program, tak aby łączył to, czego studenci chcą się uczyć, z tym co jest przydatne na współczesnym rynku pracy. A jeśli oczekujesz od studiów więcej, możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Kryminologii i Kryminalistyki. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.