• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Biologiczne podstawy kryminalistyki

Details
Code ZS-USZ-BPK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

 

 

Biologiczne podstawy kryminalistyki to unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, prawnych i społecznych.

W 2020 roku w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie „Laur Innowacji”.

Nauczysz się:
• identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz innych technik badawczych powszechnie stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych,
• prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczenia i przechowywania materiału biologicznego,
• odpowiedzialności za powierzony materiał,
• wykonywania analiz i właściwej interpretacji wyników,
• odpowiedzialności za wydanie wyniku laboratoryjnego,
• sposobów archiwizacji danych.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Genetyka ogólna i sądowa, entomologia sądowa, genom mitochondrialny człowieka, antropometria
i antroposkopia, aerobiologia sądowa, toksykologia sądowa, techniki histologiczne,
kryminalistyka.

Nasi absolwenci pracują w:
• placówkach naukowych, uniwersyteckich,
• laboratoriach kryminalistycznych policji,
• przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczeciński i innych uczelniach w kraju.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

*Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobowiązani są do uzupełnia we własnym zakresie treści programowych z zakresu studiów I stopnia nauk przyrodniczych

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.