• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Branding miast i regionów

Details
Code ZS-USZ-BMiR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

“Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – mówi stare przysłowie. Wiedza i umiejętności z zakresu
kształtowania wizerunku to “branding” – czyli specjalistyczna technika kształtowania marki w świadomości wszystkich zainteresowanych.
Firmy działają tak od lat – miasta i regiony w Polsce dopiero od niedawna. Na naszym kierunku
wiemy jak przygotować, zrealizować, prowadzić działania promocyjne i wizerunkowe
miast i regionów. Studiując na naszym kierunku zyskasz specjalistyczną, pogłębioną wiedzę
oraz umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Nauczysz się:

 • • zasad i mechanizmów funkcjonowania instytucji społecznych i gospodarczych, związanych z organizacją i zarządzaniem w zakresie budowania i pozycjonowania marek lokalnych i regionalnych lub kształtowania wizerunku oraz promocji miast i regionów,
  • zaawansowanych narzędzi i form komunikacji miast i regionów z otoczeniem rynkowym,
  w tym nowoczesnych metod wsparcia menadżerskiego wykorzystywanych w procesach brandingu jednostek terytorialnych,
  • zasad prawidłowego planowania i realizowania przedsięwzięć i kampanii brandingowych,
  wizerunkowych i promocyjnych oraz mechanizmy organizacji adekwatnego wsparcia finansowego i informacyjnego,
  • uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych różnych rodzajów działalności zawodowej w sferze brandingu miast i regionów.

 

Przykładowe przedmioty:

Marketing strategiczny miast i regionów, decyzje menadżerskie w miastach i regionach, potencjał rozwojowy miast i regionów, fundraising i zarządzanie projektami miejskimi i regionalnymi, design i architektura marki miast i regionów, kreowanie wizerunku miast i regionów, promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych, metody i techniki regionalnych badan społecznych.

KARIERA I PRACA 
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

• urzędach administracji państwowej i samorządowej,
• jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania i wdrażania rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
• agencjach reklamowych,
• firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie promocji i brandingu,
• organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu,
• strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

 • menadżer brandingu miast i regionów,
 • menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Program nauczania na kierunku branding miast i regionów umożliwia zdobycie zarówno wiedzy, jak i umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla pełnienia kierowniczych stanowisk we wszystkich obszarach systemów komunikacji z otoczeniem miast i regionów, zwłaszcza w zakresie tworzenia zróżnicowanych, użytecznych strategii komunikacyjnych nowoczesnego miasta i regionu, z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji. Studia na kierunku branding miast i regionów to nie tylko źródło pozyskania fachowej (specjalistycznej) wiedzy, ale również sposób na jej praktyczne wykorzystanie czyli, innymi słowy, inteligentne uczenie się.