• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Animacja kultury

Details
Code ZS-USZ-AK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.


Zapraszamy!

 

 

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.
W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych (bezpośrednich i online). Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem e-learningu, a tygodniowy plan dostosowany będzie do sytuacji osób pracujących.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Nauczysz się:
• planować i realizować wydarzenia kulturalne różnego typu,
• zarządzać instytucjami kultury,
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Przykładowe przedmioty:
Warsztaty sztuk performatywnych, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, metodyka pracy menedżera artystycznego, warsztaty sztuk wizualnych, laboratorium kultury, elementy prawa autorskiego, zarządzanie projektem.

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach gminy, agencjach
artystycznych itd.,
• instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, firmach prywatnych zatrudniających animatorów i menedżerów kultury,
• mediach,
• samorządach lokalnych,
• ośrodkach i firmach turystycznych i rekreacyjnych, centrach sportowych i rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach pomocy społecznej.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku animacja kultury mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje:

Studia uniwersyteckie na kierunku Animacja kultury II stopnia realizowane są w Polsce tylko w dwóch ośrodkach akademickich. Osoby zatrudnione w sferze działalności kulturalnej mogą uzyskać zwolnienie z realizacji części przedmiotów zawodowych na podstawie potwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o posiadane i przedłożone dokumenty o pracy zawodowej w sferze działalności kulturalnej.