• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ukrainian Studies with English Language

Details
Code WA-UW-S2-URA
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ukrainian Studies with English Language
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 2 years
Recruitment committee address m.e.zambrzycka@uw.edu.pl
WWW address http://www.ukraina.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Ukraiński, Angielski

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna z języka ukraińskiego dotycząca współczesnej kultury i literatury ukraińskiej. Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego sprawdzająca znajomość języka co najmniej na poziomie B2.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 60

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 27-28 września 2022 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8