[WA-UW] Finnish Studies


In power from: 15 Jun 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny i ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Fiński

Zakres egzaminu:

1. egzamin pisemny i egzamin ustny sprawdzający zainteresowanie językiem, historią, literaturą i kulturą Finlandii

Zagadnienia egzaminacyjne do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego:

Literatura:

Dwie tradycje językowe w literaturze Finlandii – co je łączy, a co dzieli?;

Literatura romantyzmu w I połowie XIX wieku – jej rola w kształtowaniu fińskiej tożsamości narodowej;

Fińskie tradycje pisania o wojnie;

Modernizm w literaturze fińskiej;

Najważniejsze zjawiska i trendy w literaturze fińskiej ostatniego ćwierćwiecza.

Historia:

Historyczne związki Finlandii i Szwecji,

Rok 1809 jako przełom w dziejach Finlandii;

Znaczenie wojny domowej 1918 roku dla państwa i społeczeństwa fińskiego;

II wojna światowa w Finlandii;

Finlandia w okresie zimnej wojny.

Kultura:

Ośrodki miejskie w średniowiecznej Finlandii;

Romantyzm narodowy w sztuce fińskiej – malarze, kompozytorzy, architekci,

Fotografia w Finlandii – od dagerotypu Henrika Cajandera do autoportretów Eliny Brotherus;

Kultura fińska w latach 20. XX wieku – okna na oścież?

Nowa Fala w kinie fińskim w latach 60-tych – czy istniała?

Językoznawstwo:

Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego;

Rozwój fińskiego języka literackiego;

Odmiany języka fińskiego;

System przypadków w języku fińskim; problem accusativu;

Podmiot a dopełnienie w języku fińskim.

2. egzamin pisemny i ustny z języka fińskiego (poziom C1)

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW:

Z egzaminu z wiedzy fennistycznej - 100 (min. 50):

egzamin pisemny: max. 80 pkt., min. 40 pkt.

egzamin ustny: max. 20 pkt., min. 10 pkt.

warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego.

Z egzaminu z języka fińskiego (C1) - 200 (min. 100):

egzamin pisemny: max.160 pkt., min. 80 pkt.

egzamin ustny: max. 40 pkt., min. 20 pkt.

warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego

Łącznie można otrzymać maks. 300 pkt. (min. 150).

Terminy

Egzamin pisemny z jęz. fińskiego – 14 lipca 2022 r. godz. 9.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny z jęz. fińskiego – 14 lipca 2022 r. od godz. 14.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin pisemny z wiedzy fennistycznej – 15 lipca 2022 r. godz. 9.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny z wiedzy fennistycznej – 15 lipca 2022 r. od godz. 14.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2