• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Finnish Studies

Details
Code WA-UW-S2-PRK-FEN
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Finnish Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 1,5 year
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
WWW address http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (22.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny i ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Fiński

Zakres egzaminu:

1. egzamin pisemny i egzamin ustny sprawdzający zainteresowanie językiem, historią, literaturą i kulturą Finlandii

Zagadnienia egzaminacyjne do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego:

Literatura:

Dwie tradycje językowe w literaturze Finlandii – co je łączy, a co dzieli?;

Literatura romantyzmu w I połowie XIX wieku – jej rola w kształtowaniu fińskiej tożsamości narodowej;

Fińskie tradycje pisania o wojnie;

Modernizm w literaturze fińskiej;

Najważniejsze zjawiska i trendy w literaturze fińskiej ostatniego ćwierćwiecza.

Historia:

Historyczne związki Finlandii i Szwecji,

Rok 1809 jako przełom w dziejach Finlandii;

Znaczenie wojny domowej 1918 roku dla państwa i społeczeństwa fińskiego;

II wojna światowa w Finlandii;

Finlandia w okresie zimnej wojny.

Kultura:

Ośrodki miejskie w średniowiecznej Finlandii;

Romantyzm narodowy w sztuce fińskiej – malarze, kompozytorzy, architekci,

Fotografia w Finlandii – od dagerotypu Henrika Cajandera do autoportretów Eliny Brotherus;

Kultura fińska w latach 20. XX wieku – okna na oścież?

Nowa Fala w kinie fińskim w latach 60-tych – czy istniała?

Językoznawstwo:

Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego;

Rozwój fińskiego języka literackiego;

Odmiany języka fińskiego;

System przypadków w języku fińskim; problem accusativu;

Podmiot a dopełnienie w języku fińskim.

2. egzamin pisemny i ustny z języka fińskiego (poziom C1)

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW:

Z egzaminu z wiedzy fennistycznej - 100 (min. 50):

egzamin pisemny: max. 80 pkt., min. 40 pkt.

egzamin ustny: max. 20 pkt., min. 10 pkt.

warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego.

Z egzaminu z języka fińskiego (C1) - 200 (min. 100):

egzamin pisemny: max.160 pkt., min. 80 pkt.

egzamin ustny: max. 40 pkt., min. 20 pkt.

warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego

Łącznie można otrzymać maks. 300 pkt. (min. 150).

Terminy

Egzamin pisemny z jęz. fińskiego – 14 lipca 2022 r. godz. 9.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny z jęz. fińskiego – 14 lipca 2022 r. od godz. 14.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin pisemny z wiedzy fennistycznej – 15 lipca 2022 r. godz. 9.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny z wiedzy fennistycznej – 15 lipca 2022 r. od godz. 14.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2